2011
Home.
Challenges.
Ranking.
Rules.
Drivers.
Pittalk.

Voor de eerste race zal er via loting (of anders bepaald) een startvolgorde bepaald worden.
 

In alle navolgende races geldt vervolgens dat de nummer 1 van de ranglijst de allerlaatste

startpositie inneemt  
(nummer 2 voorlaatste enz).

 

Tijdens het eerste volle (opwarm) rondje is het verboden om in te halen.


De eerste rijder dient een zodanig tempo te rijden (desnoods stilstaan) dat bij de volgende passage van de startlijn  alle coureurs in de baan zijn en dat de onderlinge afstand
tussen alle coureurs
maximaal 2 meter te bedraagt.


De wedstrijd begint dus pas na deze passage
van de startlijn.


Indien de baancommissarissen besluiten om
een Grand Prix start uit te voeren

geldt bovenstaande startprocedure
uiteraard niet.

 

De puntentelling geschied op basis van de door het kartcentrum verstrekte computeruitdraai.

Behoudens het eerste rondje (behalve bij een
Grand Prix start) wordt aan de hand hiervan de gemiddelde tijd van de  overige rondjes bepaald.


Op basis van dit gemiddelde zal er een puntentoekenning van 14  t/m 1 plaats vinden.

Verder zal er een extra puntentoekenning van 1 punt plaatsvinden voor het snelste rondje van de gereden heat.

 

Bij diskwalificatie of verhindering zal desbetreffend coureur geen punten toegekend krijgen.
Bovendien worden er geen punten toegekend indien er minder als 75% van de heat (maximaal gereden rondes) voltooid wordt.


De definitieve uitslagen en ranglijst zullen z.s.m. na de race via internet bekend  gemaakt worden (www.scoutingulestraten.nl -->
link limbo Challenge).

 

Reglement

Tijdens iedere challenge dienen de plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Eventuele aanwijzingen c.q. diskwalificaties van de baancommissarissen/verantwoordelijken worden als bindend beschouwd.
Bovendien zijn ALLE CHALLENGES een
NON contact sport.

 

 

Ook tijdens de speciale challenges

worden punten voor het

algemeen klassement  uitgedeeld.

 

Tijdens iedere challenge zijn

MAXIMAAL 14 PUNTEN

te verdienen.

 

De puntenverdeling bij de speciale

Challenges wordt direct na afloop

van de challenge door

de aanwezige deelnemers in

onderling overleg bepaald.

 

Behaalde punten zijn

NIET overdraagbaar !

(dit laatste geldt voor alle challenges)

Punten speciale Challenges

Elke rijder is verplicht om tijdens iedere race op de rugzijde duidelijk zichtbaar zijn

(race) naam te dragen.  

 

Naast de individuele competitie wordt er gestreden voor de teamcup.

 

Hiertoe vormen

ALLE rijders (vooraf) per tweetal een team. Bovendien heeft ieder team een eigen
naam en logo.

 

Racetenue en teams

Startprocedure Kartrace

De Limbo Challenge 2011 is een

individuele competitie.

Alle coureurs rijden onder hun

eigen unieke racenaam.

Verdiende punten tijdens challenges zijn

dan ook NIET overdraagbaar.

Coureurs moeten wel “lid” zijn van

een team. Dit omwille van het teamklassement.

 

Verzekerd van deelname zijn slechts

zij die via deze site DIGITAAL inschrijven.

Inschrijvingen dienen tijdig te zijn !

 

Voor een aantal activiteiten is slechts een

beperkt aantal coureurs “benodigd”.

(staat dan vermeld bij challenge)

MOTTO:

Wie het eerst komt die het eerst ....

 

Puntentelling Karting

Inschrijving en deelname